MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

HỘI THẢO: XU HƯỚNG ỨNG DỤNG AI/IoT/DEEP LEARNING GIÚP TỐI ƯU HIỆU QUẢ LÀM VIỆC, TIẾT KIỆM CHI PHÍ TRONG NGÀNH CHẾ TẠO

05/09/2023

Ngày: 13.10.2023

Thời gian: 9:00 – 11:40

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các công ty sản xuất và cơ khí chế tạo cần phải tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa quá trình sản xuất và tăng cường năng suất. Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và Deep Learning (DL), các công nghệ này đang trở thành một phần quan trọng trong các quy trình sản xuất.   Với chủ đề: “Xu hướng ứng dụng AI/IoT/Machine learning giúp tối ưu hiệu quả làm việc, tiết kiệm chi phí trong ngành chế tạo”, chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp cho các công ty các kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về những tiềm năng của AI/Machine learning trong ngành sản xuất, cơ khí chế tạo và giúp họ áp dụng chúng trong các quy trình sản xuất của mình.  “

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian Nội dungDiễn giả
09:00 – 09:20 Ghi danh
09:20 – 09:30Khai mạc
09:30 – 10:10Ứng dụng và triển khai Giải pháp nhà máy thông minh cho ngành gia công cơ khí & chế tạo tại Việt NamÔng Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyển đổi số ITG DX
10:10 – 10:50Ứng dụng các giải pháp IOT trong ngành gia công CNCÔng Vũ Đăng Chu – CEO & Founder Data Insight Việt Nam
10:50 – 11:30Ứng dụng công nghệ sản xuất ảo cho quy trình sản xuất thông minhÔng Santosh Ner – Quản lý cấp cao – Phát triển kinh doanh Hexagon
11:30 – 11:40Bế mạc và tặng quà
Share this post
Tags:

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn