MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh Mục Trưng Bày

LOẠI HÌNH KINH DOANH:

Công nghệ tự động hóa
Dụng cụ cắt & gia công cắt gọt
Thiết bị nhà máy / Thiết bị phụ trợ & hỗ trợ
Lưu trữ & xử lý nguyên vật liệu
Công nghệ đo lường & kiểm tra
Máy cắt kim loại
Máy định hình kim loại / Máy cắt kim loại tấm
Đúc & khuôn mẫu
Hệ thống & phần mềm tạo mẫu
Xử lý bề mặt & xử lý nhiệt
Công nghệ hàn
Dịch vụ tổng hợp
Khác

LĨNH VỰC KINH DOANH:

Công nghệ tự động hóa
Dịch vụ phân phối & vận chuyển
Công nghệ thông tin cho sản xuất, phương pháp xử lý & tự động hóa
Công nghệ thông tin cho chuỗi cung ứng
Sản xuất tự động hóa, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu & phụ tùng
Đóng gói
Truyền tải điện, truyền động, thủy lực & công cụ nguồn
Hệ thống tự động hóa, thiết bị, nguyên vật liệu & phụ tùng
Robot
Tích hợp hệ thống
Dụng cụ cắt & gia công cắt gọt
Gia công bánh răng
Đồ gá
Lưỡi cưa
Mâm cặp & bộ điều khiển mâm cặp
Con lăn, trục lăn
Dao phay
Máy khoan
Động cơ trục chính
Mũi khoan
Bộ dụng cụ gá / Đồ gá kẹp chặt
Thiết bị nhà máy / Thiết bị phụ trợ & hỗ trợ
Chất liệu mài
Hệ thống làm sạch không khí & dụng cụ làm sạch
Kim khí & ngũ kim
Máy khắc & đánh dấu
Hệ thống phân tích & cân bằng
Khối nguồn & công cụ nguồn
Hệ thống máy nén khí
Bơm & van
Lưu trữ & xử lý nguyên vật liệu
Cần trục, tời, palang
Xử lý vật liệu (Xe nâng, xe nâng tay, xe đẩy hàng)
Xử lý vật liệu (Hệ thống băng tải, robot cầm & đặt)
Máy làm trang sức
Kho bãi
Cung cấp vật liệu thô
Công nghệ đo lường & kiểm tra
Thiết bị kiểm soát, đo lường & đánh giá
Máy đo tọa độ (CMM)
Máy đo kích thước
Thiết bị kiểm tra vật liệu
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Phần mềm đo lường chính xác
Thiết bị kiểm tra sức bền & độ lão hóa vật liệu
Kiểm tra & định chuẩn
Máy cắt kim loại
Máy đo / Máy khoan / Máy cắt ren đai ốc
Máy chuốt & định hình
Máy cắt ống & EDM
Máy khoan
Máy tiện
Máy cắt kim loại
Trung tâm gia công
Máy phay
Máy cưa
Máy định hình kim loại / Máy cắt kim loại tấm
Máy in 3D / Máy sản xuất đắp dần
Máy uốn kim loại
Máy cắt laser & hệ thống laser
Máy định hình kim loại / Hệ thống định hình kim loại
Máy nén & máy cắt
Máy đột & khắc dấu
Máy phun ép
Máy gia công ống xoắn & máy kéo sợi
Máy cắt tia nước
Đúc & khuôn mẫu
Máy đúc khuôn áp lực
Khuôn & đúc
Hệ thống & phần mềm tạo mẫu
CAD / CAM / CAE
Hệ thống lấy nguyên mẫu nhanh
Xử lý bề mặt & xử lý nhiệt
Xử lý nhiệt
Máy mài khuôn, máy mài nghiền & hoàn thiện bề mặt
Chất kết dính & bịt kín
Hoá chất & chất bôi trơn
Công nghệ hàn
Thiết bị hàn
Dịch vụ tổng hợp
Dịch vụ tư vấn
Học viện
Cơ quan Chính phủ
Báo chí
Hiệp hội thương mại
Share this post

LASTEST BROCHURE

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn