MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LÝ DO THAM QUAN

04 lý do hàng đầu để đến với triển lãm MTA Hanoi

1

SỰ KIỆN THƯƠNG MAI QUỐC TẾ
MTA Hanoi là một trong những chuỗi triển lãm hàng đầu về cơ khí trưng bày các sản phẩm nổi bật đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, bên cạnh các nhóm gian hàng hàng quốc tế đứng đầu thị trường.

2

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU
Các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị tại chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp. Khu vực dành riêng để kết nối và trao đổi giữa các khách mua hàng tiềm năng và đơn vị trưng bày chất lượng.

3

HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN SÂU
Tham gia các hội thảo của chúng tôi để có cơ hội trao dồi kiến thức tại các buổi hội thảo, sự kiện kết nối doanh nghiệp và các bài khảo sát chuyên sâu. Tất cả sẽ chỉ diễn ra tại MTA Hanoi.

4

CẬP NHẬT XU HƯỚNG NGÀNH
Kích thích những ý tưởng và sáng kiến mới để giúp doanh nghiệp của quý vị phát triển vượt trội trong ngành.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu 01.01.2023

4400+

M2 Diện tích trưng bày

100+

Công ty trưng bày

13+

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ

3+

Nhóm gian hàng quốc tế

5240+

Khách tham quan chuyên ngành

KHÁM PHÁ

Nghiên cứu thị trường
Đối tác tiềm năng
Ý tưởng đột phá
Kết nối doanh nghiệp
Gia tăng nhận diện thương hiệu
Nền tảng trưng bày hàng đầu
Danh bạ triển lãm
Sản phẩm mới ra mắt

CẢM NGHĨ TỪ KHÁCH THAM QUAN

Lắng nghe những cảm nhận từ khách tham quan khi đến với triển lãm

MTA HANOI
2023

MTA Hanoi đã sẵn sàng quay trở lại và chào đón khách tham quan sau một năm vắng bóng. Triển lãm năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động bên lề thật thú vị.
Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn