MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Chương Trình Tham Quan Theo Đoàn

Hiểu được nhu cầu tham quan theo đoàn của quý vị, chúng tôi hân hạnh đem đến cho các khách tham quan MTA Hanoi 2023 chương trình tham quan theo đoàn với nhiều ưu đãi sẽ giúp cho quý vị có thêm những trải nghiệm thú vị và tối ưu hóa chuyến tham quan của mình. Xem ngay các ưu đãi bên dưới:

✔️ Đoàn tham gia sẽ được chào đón riêng tại quầy, được chuẩn bị thẻ đeo trước.

✔️ Chụp hình kỷ niệm đoàn khi đến triển lãm.

✔️ Danh bạ triển lãm dành tặng cho đoàn tham quan (thông tin về nhà trưng bày và sản phẩm).

✔️ Quà tặng lưu niệm chương trình*.

✔️ Chương trình kết nối giao thương theo yêu cầu.

✔️ Số lượng quà tặng có hạn, ưu tiên những đoàn đến trước và có nhu cầu.

Để đăng ký tham dự chương trình tham quan theo đoàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp với BTC Ms. Jasmine Le +84 28 3622 2588 (115).

* Chương trình sẽ áp dụng các điều khoản đi kèm, vui lòng liền hệ ban tổ chức để được hỗ trợ.

Share this post

LASTEST BROCHURE

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn