MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Truyền thông & Đối tác

Truyền thông & Đối tác
Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn hỗ trợ truyền thông & đối tác trong suốt thời gian qua

Swiss-Machining cung cấp cho bạn thông tin về toàn bộ dây chuyền sản xuất của ngành cắt kim loại. Cho thấy ngành công nghiệp máy công cụ của Thụy Sĩ hiện đang mang lại cho thị trường về các khái niệm máy công cụ liên quan đến giải pháp. Ngành công nghiệp máy móc Thụy Sĩ gây ấn tượng bởi độ tin cậy, độ chính xác và luôn là đối tác đáng tin cậy cho những khoản đầu tư trong tương lai của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận được nhiều thông tin thú vị và có giá trị khi duyệt qua nền tảng của chúng tôi, bao gồm cả blog.


Được thành lập vào năm 1998, Made-in-China.com là nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên của Trung Quốc thực hiện kiểm toán trên 25.000 thành viên, bao gồm các cụm công nghiệp chính về Máy móc-công cụ và Dụng cụ gia công kim loại. Nền tảng này cũng cung cấp các dịch vụ con người, các chuyến tham quan nhà máy trực tuyến và các dịch vụ khác dành cho thương mại quốc tế.

Được thành lập vào năm 2009, YES ASIA chuyên trong lĩnh vực tư vấn cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã dành hơn 10 năm hợp tác với các khách hàng của mình, để giúp họ đạt được những mục tiêu phát triển kinh doanh và luôn giữ khách hàng của họ hài lòng.

Là một công ty với các dịch vụ Doanh Nghiệp toàn diện, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong bất kỳ dự án nào bạn cần.

Vietnam Manufacturers Directory là một trong những ấn phẩm thương mại hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Các dữ liệu độc giả của chúng tôi liên tục được phát triển, chúng tôi chắc chắn là một nền tảng quảng cáo phù hợp nhất dành cho nhu cầu của bạn tại thị trường công nghiệp Việt Nam.

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn