MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

HỘI THẢO: TƯƠNG LAI SÁNG CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ: TỪ XU HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG

05/09/2023

Ngày: 12.10.2023

Thời gian: 9:00 – 15:30

Địa điểm: Phòng Hội Thảo, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trong thời đại hiện nay, cách mạng công nghệ điện tử đang lan tỏa rộng rãi, tạo ra những sự thay đổi vượt bậc trong cách chúng ta tương tác và kết nối với thế giới xung quanh. Và vật liệu bán dẫn đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy cách mạng này. Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển không ngừng của các xu hướng quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và học máy (Machine Learning), và vật liệu bán dẫn đã và đang đứng trước nhiệm vụ đáp ứng và hỗ trợ những tiến bộ này.

Với chủ đề: “Tương lai sáng của vật liệu bán dẫn trong cách mạng công nghiệp điện tử: Từ xu hướng đến ứng dụng”, chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp cho các công ty các kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về những tiềm năng của vật liệu bán dẫn cũng như ứng dụng của nó trong cách mạng công nghiệp điện tử”

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian Nội dungDiễn giả
09:00 – 09:20Ghi danh
09:20 – 09:30Khai mạc
09:30 – 10:10Điện tử bán dẫn và cuộc cách mạng công nghiệp tại Việt Nam: Tầm nhìn và triển vọng
10:10 – 10:50Internet vạn vật IoT và Dữ liệu lớn Big Data: Tương lai ngành sản xuất vật liệu bán dẫn
10:50 – 11:30Tương tác thông minh: Cảm biến bán dẫn và Cách thức Điều khiển từ xa
11:30 – 14:00Giải lao – Ăn trưa
14:00 – 14:40Ứng dụng vật liệu bán dẫn trong vi mạch thông minh và cơ hội tạo ra Thiết bị IoT
14:40 – 15:20Sức mạnh của Vật liệu bán dẫn trong Đèn LED và Chiếu sáng
15:20 – 15:30Bế mạc và tặng quà
Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn