MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Kết Nối Giao Thương

05/10/2022

MTA Hanoi luôn tự hào là nền tảng uy tín để kết nối và giao thương cho cộng đồng cơ khí chế tạo khu vực miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Triển lãm năm nay – MTA Hanoi 2022 quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày là các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất nổi tiếng đến từ khắp thế giới.

? Cùng xem danh sách các đơn vị trưng bày 2022 tại đây.

MTA Hanoi 2022 sẽ chính thức trở lại từ 12-14/10/2022 tại I.C.E, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị tại triển lãm năm nay!

Share this post
Tags:

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn