MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng

27/06/2023
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề xuất của LG Innotek, một công ty con của gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc chuyên sản xuất mô-đun máy ảnh, tăng gấp đôi khoản đầu tư lên 2 tỷ USD.

Theo chính quyền thành phố, 1 tỷ USD này sẽ tăng gấp đôi công suất của công ty khi nhà máy mới bắt đầu sản xuất vào năm 2025.

Công ty đã chi 1 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy vào năm 2017, tạo ra doanh thu 8,2 nghìn tỷ đồng (3,32 tỷ đô la) và lợi nhuận 2,5 nghìn tỷ đồng vào năm ngoái.

Nhà máy hoạt động với khoảng 3.500 công nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã kết thúc chuyến thăm chính thức ba ngày tới Việt Nam vào thứ Bảy, với một phái đoàn bao gồm Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo.

Con số 1 tỷ USD này đã nâng tổng vốn FDI của Hải Phòng trong nửa đầu năm nay lên 1,9 tỷ USD, tức 95% mục tiêu cả năm.

Nguồn: VnExpress

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn