MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam

13/06/2023

Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam nếu dự án sản xuất pin được thông qua.

Dẫn các nguồn tin, Hãng tin Reuters (Mỹ) cho biết, hai nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và pin của Trung Quốc đang xem xét đổ vốn đầu tư vào Việt Nam. Tổng mức vốn đầu tư của hai nhà đầu tư này sẽ lên đến 1 tỉ USD.

Hãng tin Reuters cho biết thêm, Xiamen Hithium Energy Storage Technology, một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin và đang mở rộng mạnh hoạt động ở châu Âu và Mỹ, có khả năng đầu tư tới 900 triệu USD để xây dựng một nhà máy có diện tích hơn 30 ha tại Việt Nam.

Growatt New Energy, công ty xuất hệ thống pin và bộ biến tần lưu trữ năng lượng vốn đã có sẵn nhà máy tại Việt Nam, đang xem xét sẽ bỏ thêm 300 triệu USD để mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Bộ KH&ĐT, năm 2022 Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam khoảng 2,52 tỉ USD với 283 dự án cấp mới, xếp thứ 4 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Tính từ đầu năm đến 20-5-2023, số vốn đầu tư của Trung Quốc đạt 1,6 tỉ USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ.

Theo: 24h

Share this post
Tags:

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn