MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Thái Nguyên: Thu hút nhiều dự án FDI ngay từ những tháng tháng đầu năm

24/05/2023

(Xây dựng) – Với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh Thái Nguyên luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngay từ những tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc
triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Cùng với tiềm năng lợi thế sẵn có, tỉnh Thái Nguyên luôn chủ động trong việc đề ra các giải pháp căn cơ, chiến lược nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Để thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, tỉnh đã ban hành Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, bên cạnh những ưu đãi theo quy định của Chính phủ, Thái Nguyên còn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về mặt bằng thực hiện dự án; miễn giảm thuế doanh nghiệp mới; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất… Đặc biệt, tỉnh còn hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo lại cho người lao động khi các doanh nghiệp có nhu cầu. Đây là cơ chế đặc thù riêng có của Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sức hút với các nhà đầu tư, Thái Nguyên còn tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245ha và 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067ha.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 21 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư hạ tầng là 5.701 tỷ đồng, tổng vốn đã thực hiện ước đạt 2.291 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn đã thu hút được 61 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.024 tỷ đồng.

Với nhiều chính sách cải cách, ưu đãi vượt trội đó, Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nhất là đầu tư FDI, chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã có 9 dự án đầu tư FDI được cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 98,254 triệu USD và 3 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 7,45 triệu USD, đưa tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến nay là 181 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,5 tỷ USD.

Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, ổn định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 9.159 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 133.128 tỷ đồng, trong đó riêng 4 tháng đầu năm toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 337 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.885 tỷ đồng.

Nhờ có những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, từ một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, Thái Nguyên đang không ngừng vươn lên mạnh mẽ, nằm trong top đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư FDI và kim ngạch xuất khẩu. Đây là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Theo: Báo Xây Dựng

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn