MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Quảng Ninh dành hơn 8.000 ha đất cho 8 khu công nghiệp và 28 cụm công nghiệp mới

24/04/2023

Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành quỹ đất 6.589,03 ha cho 8 khu công nghiệp mới và 1.626,31 ha cho 28 cụm công nghiệp theo quy hoạch.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài 8 cụm công nghiệp đã thành lập và mở rộng với diện tích 443,97 ha, Quảng Ninh sẽ có thêm 28 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích dự kiến 1.626,31 ha.

Một số cụm công nghiệp quy hoạch mới có diện tích lớn như: cụm công nghiệp Dương Huy (về cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị) ở xã Dương Huy, TP Cẩm Phả; cụm công nghiệp Đạp Thanh (sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, sửa chữa cơ khí) tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ; cụm công nghiệp Nam Sơn 2 (đa ngành, đa nghề) tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ…

Cổng ra vào khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

Hiện trên địa bàn tỉnh đã thành lập, mở rộng 8 cụm công nghiệp với diện tích 443,97 ha; có 5 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với tổng diện tích 312,74 ha, gồm: cụm công nghiệp Kim Sen, thị xã Đông Triều với diện tích 70,78 ha; cụm công nghiệp Hà Khánh, TP Hạ Long với diện tích 50,01 ha; cụm công nghiệp Hoành Bồ, TP Hạ Long với diện tích 69,4 ha; cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả với diện tích 75 ha; cụm công nghiệp Nam Sơn, huyện Ba Chẽ với diện tích 47,55 ha. Các cụm công nghiệp này thu hút được 423 dự án thứ cấp với 5.100 lao động, tỷ lệ lấp đầy bình quân là 65,38%.

Ba cụm công nghiệp đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: cụm công nghiệp Phương Nam, TP Uông Bí với diện tích là 62,65 ha; cụm công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên với diện tích là 16 ha; cụm công nghiệp Vân Đồn, huyện Vân Đồn với diện tích 52,58 ha.

Tỉnh Quảng Ninh đang có 16 khu công nghiệp bao gồm các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, các khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng và các khu công nghiệp đang được nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư. 16 khu công nghiệp này có tổng diện tích 12.886,8 ha nằm trong quy hoạch phát triển đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong số này, hiện đã có 10 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc 8 khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận Đăng kí Đầu tư và thành lập.

10 khu công nghiệp này gồm: Cái Lân, Việt Hưng, Đông Mai, Hoành Bồ, Hải Yên, Texhong Hải Hà – giai đoạn I (thuộc khu công nghiệp- Cảng biển Hải Hà), Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng (thuộc khu công nghiệp – Dịch vụ Đầm Nhà Mạc).

Ngoài 16 khu công nghiệp đã có (bao gồm các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, các khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng và các khu công nghiêp đang được nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư), tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch là 6.589,03ha. Trong đó, lớn nhất là khu công nghiệp phía Bắc Đầm Nhà Mạc với 1.400 ha tại thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên; nhỏ nhất là khu công nghiệp Cẩm Phả 2 với 228 ha tại TP Cẩm Phả.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên địa bàn (43%) hiện đang thấp hơn mức bình quân cả nước (72%) và hiện tại chưa được quản lý theo thông lệ tốt nhất.

Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch về ban hành nghị quyết riêng về phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn 2040. Trong đó, đặt mục tiêu giai đoạn đến năm 2025, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tăng bình quân 10%/năm, đạt 1,25 tỷ USD/năm, tạo ra khoảng 22.000 việc làm mới, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 60%.

Theo: Công Thương

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn