MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Bắc Giang dành 3,5 tỷ đồng giúp khuyến khích phát triển nền công nghiệp

17/04/2023

Tỉnh Bắc Giang sẽ dành 3,5 tỷ đồng (149.250 USD) cho các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hình ảnh minh họa (Nguồn: congnghieptieudung.vn)

Bắc Giang (VNA) – Tỉnh Bắc Giang sẽ dành 3,5 tỷ đồng (149.250 USD) cho các hoạt động nhằm tạo điều kiện phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để chi cho chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, khoa học công nghệ tiên tiến trong chế biến nông lâm sản, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hỗ trợ phục vụ dệt may, sản xuất cơ khí, điện tử.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất công nghiệp sạch, hỗ trợ các cơ sở CNNT về mẫu mã, bao bì, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Năm nay, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến công, trọng tâm là ngành nghề nông thôn dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Đẩy mạnh phát triển các ngành có tiềm năng như chế biến nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, đồng thời kêu gọi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công nghiệp nông thôn, công nghệ sạch hơn.

Phát huy hiệu quả các đề án khuyến công này, đến năm 2025, Bắc Giang tập trung vào một số ngành mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và có khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu.

Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngành dệt may và da, với ưu tiên cho các bước có giá trị gia tăng cao, cùng với các ngành khác sử dụng lao động địa phương.

Ưu tiên các ngành phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, chú trọng hơn các làng nghề truyền thống và làng nghề mới, nhất là ở những vùng bị thu hồi đất canh tác hoặc vùng có đông dân cư sinh sống. các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Công tác khuyến công đã góp phần quan trọng đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa – xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, tổng kinh phí thực hiện tại Bắc Giang lên tới 5,7 tỷ đồng, với các dự án khuyến công tập trung vào lĩnh vực bảo quản nông sản, chế biến nông lâm sản, sản xuất cơ khí, điện tử.

Trong khi đó, giai đoạn 2019 -2021, Bắc Giang đã triển khai 78 dự án và hỗ trợ hơn 100 cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm cùng các hoạt động khác.

Bắc Giang cũng đang xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương với mục tiêu tiếp cận nhiều thị trường hơn, hướng tới nâng cao giá trị nông lâm sản để sản xuất xuất khẩu bình quân 8%/năm, đạt khoảng 200 triệu USD vào năm 2030, theo UBND tỉnh. .

Toàn tỉnh hiện có 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực là Vải thiều, thịt gà, thịt lợn, cây ăn quả có múi, lúa chất lượng cao, rau màu, lạc và cá, 14 sản phẩm đặc trưng và 30 sản phẩm có tiềm năng. Trong đó có 40 sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu. Một số đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài như vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Úc và Singapore, phở khô Kẻ, Chũ được bảo hộ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Yên Thế. thịt gà ở Singapore, Trung Quốc và Lào.

Bắc Giang cũng có 60 sản phẩm có nhãn hiệu và 155 sản phẩm Mỗi xã Một sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong quý II năm nay.

Vào tháng 3, tỉnh đã thành lập một số cụm công nghiệp mới với tổng vốn đầu tư hơn 1,87 nghìn tỷ đồng (78,2 triệu USD), theo chính quyền địa phương.

Các cơ sở công nghiệp mới này được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực như điện tử, dệt may, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và chế tạo.

Theo quy hoạch tổng thể nâng cao hiệu quả đầu tư đến năm 2030, tỉnh sẽ dành hơn 10.000 ha để phát triển công nghiệp./.

Theo: VNA

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn