Chìa khoá phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

15/08/2022

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ví như “xương sống” của nền kinh tế đất nước, do đó, muốn phát triển cần gắn liền với các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ra đời ý tưởng… đặc biệt phải gắn với chuyển đổi số (CĐS). Đổi mới công nghệ, CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng không chỉ là cơ hội, mà còn là công cụ hữu hiệu giúp Việt Nam đạt được mục tiêu, khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Sức hút đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển khó lường và khó dự báo, sự cạnh tranh giữa các nước lớn cùng với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại đã làm cho vấn đề tự cường trong phát triển được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang chiếm gần 40% tổng doanh thu thuần sản xuất của nền kinh tế. Tính bình quân giai đoạn năm 2011 – 2019, công nghiệp chiếm hơn 32% GDP của cả nước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 16,5% GDP.

Riêng trong giai đoạn năm 2011 – 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng liên tục bình quân 9,44%/năm. Trong 02 tháng đầu năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất với số vốn đăng ký đạt hơn 346 triệu USD, chiếm 68,7% tổng vốn đăng ký mới. Tính đến hết tháng 5/2022, vốn FDI thực hiện lũy kế của các dự án đăng ký đạt 259,31 tỉ USD, bằng 60,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng cao nhất với trên 252 tỉ USD vốn đăng ký, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư. 

Đây là những con số biểu thị tốc độ tăng trưởng nhanh và cũng là động lực cho sự tăng trưởng toàn ngành công nghiệp đất nước nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP nước ta còn thấp (chiếm gần 16,5% tỷ trọng GDP), thấp hơn nhiều quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia, công nghiệp chế biến, chế tạo nước ta công nghệ thấp, chỉ dừng lại ở khâu gia công, lắp ráp, chưa tập trung vào các ngành công nghiệp mới, các ngành công nghiệp công nghệ cao. Nội lực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cao còn yếu, thiếu năng lực hòa nhập; doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đang sử dụng các công nghệ lạc hậu so với trung bình của thế giới.

Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải chủ động thích nghi với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0.

Chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng đã có chuyển biến

Với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, những thách thức từ môi trường kinh tế quốc tế có thể ảnh hưởng nhanh, mạnh và khó lường tới việc thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trong bối cảnh nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, hoạt động đổi mới công nghệ, CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam cũng đã có những chuyển biến tích cực. Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2021 với mục tiêu số doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình từ 15-20%/năm.

Về CĐS, tính đến hết quý 1/2022, đã có 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo; 55/63 địa phương đã ban hành nghị quyết/chỉ thị/văn bản của tỉnh ủy/thành ủy về CĐS; 59/63 địa phương và 19/22 bộ, ngành ban hành chương trình/kế hoạch/đề án về CĐS giai đoạn 5 năm. Các ngành tài chính-ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải,… đã có những kết quả tích cực trong hoạt động CĐS và đưa các hoạt động thường xuyên của ngành lĩnh vực lên môi trường số. Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt cơ hội của CĐS và áp dụng mô hình nhà máy thông minh, đặc biệt, các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa,… CĐS cũng giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm đạt hiệu quả sản xuất và sẵn sàng đón nhận các làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia. 

Về đa dạng chuỗi cung ứng, Việt Nam đã tham gia và ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTAs) với các đối tác quan trọng hàng đầu trên thế giới, trong đó có nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới. Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đang ngày càng tham gia có hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng, sản xuất khu vực và toàn cầu và liên tục mở rộng thị trường đầu ra và đầu vào cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đánh giá khách quan cho thấy, đổi mới công nghệ, CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Kết quả phân tích cho thấy, nhóm ngành hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ có mức lan tỏa và độ nhạy thấp hơn mức bình quân chung khá nhiều. Bên cạnh đó, hiệu quả đổi mới công nghệ chỉ đóng góp khiêm tốn ở mức 28,44% trong năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2016-2018. Tỷ lệ cấp bằng độc quyền sáng chế cho người Việt Nam rất thấp, năm cao nhất (2018) chỉ đạt 9,2% tổng số bằng được cấp tại Việt Nam.

CĐS trong các ngành sản xuất còn chậm; còn thiếu các cơ chế, chính chính sách hỗ trợ hiệu quả về CĐS, cơ chế đột phá đa dạng hóa chuỗi cung ứng để doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, ưu đãi đối với sản phẩm tạo ra từ đổi mới công nghệ, CĐS chưa nhiều. Nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập cao nhưng lại chỉ tập trung vào một số ít thị trường dẫn đến thiếu bền vững.

Thúc đẩy các hoạt động CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Đổi mới công nghệ, CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng chính là chìa khóa để nâng cao khả năng thích ứng của kinh tế Việt Nam trước những biến động lớn của kinh tế thế giới và khu vực, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghị quyết Đại hội  lần thứ XIII của Đảng xác định rõ mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 25%, đồng thời, đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Có thể thấy rằng mục tiêu đặt ra cho năm 2025 khá thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc và sự vào cuộc của tất cả các bên liên quan, cũng như những đột phá về hệ thống chính sách hỗ trợ để có thể thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo một cách mạnh mẽ, đảm bảo vừa xây dựng nội lực trong nước về công nghệ sản xuất nền tảng, vừa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã thúc đẩy quá trình dịch chuyển đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài và đẩy nhanh quá trình đổi mới, ứng dụng công nghệ cao và CĐS đối với các hoạt động sản xuất và kinh doanh của cả doanh nghiệp có vốn FDI và doanh nghiệp trong nước. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành và đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy các hoạt động CĐS và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, nhằm nâng cao nội lực nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới.

Bà Lê Huyền Nga, Trưởng phòng Công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Nga cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương tích cực ban hành, hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để tạo động lực hỗ trợ, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhằm giải quyết, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra nguồn lực mạnh cho phát triển ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng cũng cần phải biết tận dụng, chủ động thích nghi với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0. Vì đây là một xu thế bắt buộc, do đó các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải xây dựng, thực hiện các chiến lược tổng thể, nhất là tập trung phát triển, đổi mới, ứng dụng từ các công nghệ số và phải gắn liền các hoạt động CĐS – coi đó là con đường dẫn dắt, tạo giá trị, mục tiêu tăng trưởng trong tương lai. Cùng với việc tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng miền để chuyển dịch nền cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng gia tăng giá trị gia tăng, mức độ thông minh, doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực triển khai hợp tác cùng các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI; tham gia các chương trình phát triển các nhà cung cấp, đào tạo chuyên môn, cải tiến công nghệ.

Nguồn Tạp chí Cơ khí

MTA Hanoi 2022 – Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cơ khí chính xác và gia công kim loại khu vực phía Bắc. Tại đây, các sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới nhất được giới thiệu bởi các đơn vị triển lãm, tạo thêm những cơ hội tiếp cận với khách hàng và các nhà cung cấp tiềm năng. Triển lãm cũng là nền tảng kết nối, trao đổi giữa các doanh nghiệp trong ngành ở khu vực và quốc tế nhằm cập nhật các xu hướng ngành mới nhất. Cùng với đó là những chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành, từ đó có thể cập nhật kiến thức ngành và nâng cao trải nghiệm tại triển lãm.
 
TỔNG QUAN VỀ TRIỂN LÃM MTA HANOI 2022
 
Ngày triển lãm: 12 – 14 tháng 10 năm 2022       Giờ mở cửa: 9:00 – 17:00 hàng ngày
 
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, 94 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Việt Nam
 
Thông tin liên lạc : BTC Mr. Kingsley
 
Tel: +84 28 3622 2588
 
Email: [email protected]
 
Website: www.mtahanoi.com
 
Share this post
Tags:

You may be interested in

15/01/2023
Ô tô Việt xuất ngoại, khởi đầu cho giấc mơ lớn
Mặc dù xuất khẩu ô tô của Việt Nam mới ở bước khởi đầu và còn khá...
13/01/2023
Ứng dụng linh kiện bán dẫn Infineon trong sản xuất ôtô
Linh kiện bán dẫn Infineon gồm các cảm biến, bộ vi điều khiển… giúp...
13/01/2023
Muốn phát triển công nghiệp ô tô, Việt Nam cần phải làm gì?
Trong cuộc hội thảo liên quan đến phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam,...
13/01/2023
Samsung và LG đối đầu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện xe điện, mở ra cuộc chiến hấp dẫn
Samsung Electronics và LG Electronics từ lâu đã cạnh tranh với nhau trong ngành công...
06/01/2023
“Tâm thư” của doanh nghiệp thép không gỉ trong nước gửi Thủ tướng Chính phủ
Các nhà sản xuất thép không gỉ trong nước vừa gửi kiến nghị tới Thủ...
06/01/2023
Năng lực sản xuất linh kiện cơ khí của Việt Nam
Các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ngành cơ khí trong nước có năng lực khá...
06/01/2023
LILAMA khởi công chế tạo tổ hợp 55 mô-đun điện phân cho Nhà máy Hydrogen lớn ở Ả-Rập-Xê-Út
Mới đây, tại Nhà máy Chế tạo LILAMA Hải Dương, Tổng công ty Lắp máy Việt...
06/01/2023
Bắc Ninh thanh tra khu đô thị 70 ha phục vụ khu công nghiệp ‘nghìn tỷ’
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp...
28/10/2022
Công nghiệp chế tạo tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế
Công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam tăng 10,69%....
05/10/2022
Kết Nối Giao Thương
MTA Hanoi luôn tự hào là nền tảng uy tín để kết nối và giao thương cho cộng...

Đăng ký Bản tin điện tử

  captcha
  Đặt Gian Hàng
  Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
  Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn
  Facebook stream

  Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.