MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Giá trị sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ

19/04/2022

Trong quý 1/2022, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thời điểm chỉ hoạt động dưới 80% công suất. Tuy nhiên, một số dự án lớn, trọng điểm như Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nhà máy dầu ăn Nghi Sơn… vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Vận chuyển hàng hóa lên container xuất khẩu tại Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã bám sát tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, giấy phép lao động cho người nước ngoài… tại các doanh nghiệp/nhà thầu, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng hợp từ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong quý 1-2022 đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ, nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.500 tỷ đồng.

Nguồn: Bao Thanh Hoa

Share this post

You may be interested in

30/06/2023
Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ AI: Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội
Mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam còn chưa sánh...
30/06/2023
Việt Nam – Canada thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Việt Nam và Canada sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trí tuệ...
30/06/2023
Xây dựng những trụ cột thúc đẩy ứng dụng AI
Tại Việt Nam, sản xuất, dịch vụ bán lẻ và giao thông sẽ là những ngành có...
29/06/2023
Triển vọng cho Ngành Công nghiệp Robot tại Việt Nam
Nhu cầu về robot công nghiệp cùng với kỹ năng của các công ty công nghệ Việt...
27/06/2023
Chi nhánh LG được phép chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy Hải Phòng
Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng đã chấp thuận đề...
13/06/2023
2 công ty Trung Quốc xem xét đầu tư 1 tỉ USD làm nhà máy pin tại Việt Nam
Trung Quốc có thể sẽ vươn lên tốp các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam...

Đăng ký Bản tin điện tử

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến
    Đăng Ký Tham Quan Theo Đoàn