MTA Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC.

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình: Tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ để tạo đà cho năm mới khởi sắc

07/01/2022

Thái Bình triển khai nhiều giải pháp, tiếp tục tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ về môi trường đầu tư, kinh doanh, linh hoạt, thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tới tìm hiểu đầu tư tại Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận làm việc với Ủy ban Hợp tác Đông Nam Á và Trường KALGS chuyên đào tạo về lĩnh vực kinh tế trong chuyến kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Seoul (Hàn Quốc)

Để hiểu rõ thêm thông tin, phóng viên Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

Năm 2021 là năm tỉnh Thái Bình ghi nhận sự khởi sắc về thu hút đầu tư. Với vai trò đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh, xin ông cho biết những giải pháp cơ bản cùng những kết quả bước đầu?

Trong năm 2021, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại nhiều địa phương trong cả nước gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Codid-19, tỉnh Thái Bình cũng không ngoại lệ. Cùng với đó là những “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội, như giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và thu hút đầu tư; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế; công tác quy hoạch còn bất cập; hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư còn hạn chế, nhất là những dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt tới các cấp, ngành, các cơ quan hành chính của tỉnh, tích cực đổi mới sáng tạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả cải cách hành chính và tạo được những chuyển biến tích cực và những giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” để tạo đà tăng trưởng.

Trong những “điểm nghẽn” trên, tỉnh xác định công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án chậm là vấn đề nóng, nổi cộm, cần nhanh chóng tháo gỡ. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5/7/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/8/2021 thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 05/7/2021 và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/8/52021 tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, với kết quả hơn cả sự mong đợi, nhiều điểm tồn tại từ lâu tưởng như không giải phóng được như Khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, đường Chu Văn An, đường Đinh Tiên Hoàng và các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái, KCN Thaco, Dự án đường bộ từ TP.Thái Bình đi cầu Nghìn… đã được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai, kịp tiến độ.

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” về kết cấu hạ tầng giao thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả các đề án, dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có tác động quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ TP. Thái Bình đi cầu Nghìn, đường ĐT.462 (đường 221A), đường ĐT.454 (đường 223), hệ thống đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình cùng một số tuyến giao thông quan trọng khác.

Xin ông cho biết kết quả cụ thể trong thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình?

Triển khai thực hiện chữ ký số và giải quyết công việc trên môi trường mạng, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đến hết ngày 30/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 6.668 lượt hồ sơ (trong đó có 2.208 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 4.460 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp).

Đến ngày 22/11/2021, có tổng số 77 dự án đầu tư được chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy chứng đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 18.389,15 tỷ đồng (22 dự án đầu tư trong KCN, khu kinh tế với vốn đăng ký mới và tăng thêm là 13.737,09 tỷ đồng và 55 dự án đầu tư ngoài KCN, khu kinh tế với vốn đăng ký mới và tăng thêm là 4.652,06 tỷ đồng).

Năm 2021, tỉnh đã thẩm định cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Toàn tỉnh hiện có 99 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.310,5 triệu USD, trong đó có 81 dự án đã đi vào hoạt động ổn định và 16 dự án đang đầu tư xây dựng hoặc đang hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường…

Đặc biệt ngày 1/9/2021, tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD, trong đó có 3 dự án FDI có quy mô lớn với tổng vốn đăng ký 395 triệu USD, gồm Dự án Đầu tư Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam, Dự án Đầu tư Nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình và Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất phụ kiện gia đình, phòng tắm, đèn chiếu sáng trong nhà, ngoài trời và đồ nội ngoại thất tại KCN Tiền Hải. Đây là các dự án FDI đầu tiên đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, là một trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Năm 2022 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình có những giải pháp căn cơ nào để thích ứng với tình hình mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là Khu kinh tế Thái Bình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cũng như vào tỉnh nói chung.

Đó là, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định; hướng dẫn, xử lý, giám sát các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; đôn đốc các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình triển khai tổ chức đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng. Thẩm định, tham mưu cho tỉnh về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; đôn đốc, hướng dẫn kịp thời các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong thẩm định các dự án đầu tư.

Theo dõi, quản lý các chương trình, dự án ODA, FDI trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Tiếp tục vận động tài trợ các dự án sử dụng vốn ODA; tích cực, chủ động mời gọi, hỗ trợ thủ tục cho các dự án FDI mới đầu tư vào tỉnh, nhằm huy động thêm các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục có liên quan đối với các dự án đầu tư nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh, bảo đảm chặt chẽ, đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trình UBND tỉnh quyết định công bố và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Theo Baomoi

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

11/01/2022
Nỗ Lực Khánh Thành Cao Tốc Bắc – Nam Phía Đông Vào Năm 2025
Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông là một trong những dự án hạ tầng giao...
11/01/2022
Hướng Đến Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP 6-6,5% năm 2022
Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ...
07/01/2022
Phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của Nghệ An
Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế...
07/01/2022
Viglacera lập quy hoạch khu công nghiệp 560ha tại Lạng Sơn
Mới đây, Tổng công ty Viglacera được chấp thuận tài trợ, tổ chức lập quy...
07/01/2022
Thu hút 5,26 tỉ đô la vốn đầu tư nước ngoài, Hải Phòng vượt qua TPHCM, Long An
Khép lại năm 2021, Hải Phòng đã vượt qua các địa phương như TPHCM, Hà Nội,...
07/01/2022
Đầu tư gần 2.700 tỷ đồng làm khu công nghiệp ở Bắc Giang
Dự án khu công nghiệp Yên Lư 377 ha tại Bắc Giang của Capella được đồng ý...
17/12/2021
Hà Nội Đặt Kế Hoạch Phát Triển 30-35 Sản Phẩm Công Nghiệp Chủ Lực Vào Năm 2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện đề...
14/12/2021
Vingroup Khởi Công Nhà Máy Sản Xuất Pin Hơn 4.000 Tỉ Tại Vũng Áng
Chiều 12.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công...
10/12/2021
Ngành Cơ Khí Chế Tạo: Nâng Cao Năng Lực, Đón Sóng Hội Nhập
Theo nhận định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện một số đơn vị ngành...

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  Đặt Gian Hàng
  Đăng Ký Trực Tuyến
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  12 hours ago
  MTA HANOI

  ÉN VỀ BÁO HIỆU MÙA XUÂN TỚI
  MAI ĐÀO KHOE SẮC NHIỀU HÂN HOAN

  MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
  ...

  ÉN VỀ BÁO HIỆU MÙA XUÂN TỚI
MAI ĐÀO KHOE SẮC NHIỀU HÂN HOAN

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
  3 weeks ago
  MTA HANOI

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng với những bất ngờ sắp tới diễn ra tại MTA Hanoi 2022!

  TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI

  ⏰ 12-14.10.2022
  📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

  Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin chi tiết:
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]
  --------------------
  Stay tuned for the upcoming interesting programmes at MTA Hanoi 2022. Can't wait to bring it out, are you excited!

  THE 8TH INTERNATIONAL PRECISION ENGINEERING, MACHINE TOOLS AND METALWORKING EXHIBITION & CONFERENCE

  ⏰ 12 - 14 October 2022
  📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

  Please contact us for more information:
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]

  #MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnam #MTAVietnamserries #MTAVietnam2022 #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  ...

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng với những bất ngờ sắp tới diễn ra tại MTA Hanoi 2022!

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI

⏰ 12-14.10.2022
📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin chi tiết:
☎ (+84) 28 3622 2588
📩 mtahanoi@informa.com
--------------------
Stay tuned for the upcoming interesting programmes at MTA Hanoi 2022. Cant wait to bring it out, are you excited!

THE 8TH INTERNATIONAL PRECISION ENGINEERING, MACHINE TOOLS AND METALWORKING EXHIBITION & CONFERENCE

⏰ 12 - 14 October 2022
📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Please contact us for more information:
☎ (+84) 28 3622 2588
📩 mtahanoi@informa.com

#MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnam #MTAVietnamserries #MTAVietnam2022 #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  3 weeks ago
  MTA HANOI

  Cùng đón chờ những chương trình hấp dẫn sắp diễn ra tại MTA Hanoi 2022! Bạn đã sẵn sàng với những bất ngờ sắp tới chưa?

  TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI

  ⏰ 12-14.10.2022
  📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

  Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin chi tiết:
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]
  --------------------
  Stay tuned for the upcoming interesting programmes at MTA Hanoi 2022. Can't wait to bring it out, are you excited!

  THE 8TH INTERNATIONAL PRECISION ENGINEERING, MACHINE TOOLS AND METALWORKING EXHIBITION & CONFERENCE

  ⏰ 12 - 14 October 2022
  📍 ICE, 91 Tran Hung Dao, Hanoi

  Please contact us for more information:
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]

  #MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnam #MTAVietnamserries #MTAVietnam2022 #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  ...

  Cùng đón chờ những chương trình hấp dẫn sắp diễn ra tại MTA Hanoi 2022! Bạn đã sẵn sàng với những bất ngờ sắp tới chưa?

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI

⏰ 12-14.10.2022
📍 ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 
Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin chi tiết:
☎ (+84) 28 3622 2588
📩 mtahanoi@informa.com
--------------------
Stay tuned for the upcoming interesting programmes at MTA Hanoi 2022. Cant wait to bring it out, are you excited!

THE 8TH INTERNATIONAL PRECISION ENGINEERING, MACHINE TOOLS AND METALWORKING EXHIBITION & CONFERENCE

⏰ 12 - 14 October 2022
📍 ICE, 91 Tran Hung Dao, Hanoi

Please contact us for more information:
☎ (+84) 28 3622 2588
📩 mtahanoi@informa.com

#MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnam #MTAVietnamserries #MTAVietnam2022 #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  4 weeks ago
  MTA HANOI

  MERRY X’MAS 2021
  [English below]
  Kính gửi quý khách hàng,

  Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự tin tưởng mà quý khách đã đặt vào chúng tôi. Trên tinh thần biết ơn những người đã giúp góp phần tạo nên những thành công, chúng tôi xin chân thành nói lời cảm ơn và chúc quý khách hàng mọi điều tốt đẹp nhất khi bắt tay vào năm mới sắp tới.

  Trân trọng, BTC MTA HANOI.
  ---------------------//
  MERRY X’MAS 2021

  Dear our valued customers,

  We would like to express our grateful appreciation for the trust you have placed in us. Our thoughts turn thankful to those who have made our success possible. It is in this spirit that we say thank you and wish you all the best as you embark on the new year ahead.

  MTA HANOI ORGANISING TEAM.

  #MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnamserries #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  ...

  MERRY X’MAS 2021
[English below]
Kính gửi quý khách hàng,
 
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự tin tưởng mà quý khách đã đặt vào chúng tôi. Trên tinh thần biết ơn những người đã giúp góp phần tạo nên những thành công, chúng tôi xin chân thành nói lời cảm ơn và chúc quý khách hàng mọi điều tốt đẹp nhất khi bắt tay vào năm mới sắp tới.
 
Trân trọng, BTC MTA HANOI.
---------------------//
MERRY X’MAS 2021

Dear our valued customers,
 
We would like to express our grateful appreciation for the trust you have placed in us. Our thoughts turn thankful to those who have made our success possible. It is in this spirit that we say thank you and wish you all the best as you embark on the new year ahead.
 
MTA HANOI ORGANISING TEAM.

#MTAHaNoi #MTAHaNoi2022 #MTAVietnamserries #ManufacturingExhibition #ManufacturingIndustry
  1 month ago
  MTA HANOI

  MERRY X’MAS 2021

  It is in this spirit that we say thank you and send best wishes for the holidays. We wish you all the best as you embark on the new year ahead.
  ...

  MERRY X’MAS 2021

It is in this spirit that we say thank you and send best wishes for the holidays. We wish you all the best as you embark on the new year ahead.
  1 month ago
  MTA HANOI

  ALL THE BEST WISHES TO YOU IN THIS HOLLY JOLLY CHRISTMAS. ...

  ALL THE BEST WISHES TO YOU IN THIS HOLLY JOLLY CHRISTMAS.
  1 month ago
  MTA HANOI

  Dành Cho Những Ai Đã Bỏ Lỡ!
  [English below]
  Trong năm vừa qua @MTAVietnam đã có cơ hội được làm việc với nhiều đối tác kể đến như: BYSTRONIC, TAIWAN EXCELLENCE, KINGSTAR và AUTONICS để mang đến những nội dung mới lạ, những kiến thức chuyên sâu về ngành, bên cạnh đó chúng tôi còn giới thiệu đến cộng đồng hoạt động trong ngành cơ khí chế tạo các loại máy móc vượt trội cũng như công nghệ và giải pháp hiện đại thông quá các chương trình webinar tổ chức xuyên suốt trong năm 2021. Nếu như bạn đã bỏ qua thì hãy ghé qua kênh Youtube chính thức của MTA Vietnam tại đường link bên dưới và xem lại nhé!
  Cùng chờ đón các nội dung hấp dẫn tiếp theo tại các chương trình sắp tới của MTA Hanoi và MTA Vietnam trong năm 2022 nhé!
  ---------------------//
  For Those Who Missed Out Our 2021 Programs!

  It was an honor for MTA Vietnam – our sister show to have an opportunity to work with all the trusted and reputable partners like BYSTRONIC, TAIWAN EXCELLENCE, KINGSTAR and AUTONICS last year, we brought up so many new contents with in-depth industry knowledge, besides we introduced to the engineering and manufacturing community outstanding machineries as well as innovative technologies and solutions in 2021 webinar programs. If you missed it, please visit the official Youtube channel of MTA Vietnam at the link below and watch it right now!

  Let's look forward to the next exciting content at the upcoming programs of MTA Hanoi and MTA Vietnam in 2022!

  #MTAHanoi #MTAVietnam #Manufacturing #Engineeering
  ...

  Video image

  Comment on Facebook

  3 months ago
  MTA HANOI

  Digital Connect Đã Diễn Ra Thành Công Tốt Đẹp!
  [English below]
  Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách mời đã tham dự DIGITAL CONNECT cùng chúng tôi xuyên suốt 3 ngày vừa qua. Để đạt được những kết quả tốt đẹp như vậy, không thể không nhắc đến sự ủng hộ và tin tưởng của các doanh nghiệp đối với chương trình, đây cũng chính là động lực để chúng tôi có thể phát triển và hoàn thiện hơn ở các chương trình sau nhằm đáp ứng các nhu cầu lớn hơn từ phía khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp trong các sự kiện tiếp theo!

  Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!
  ----------//
  Digital Connect Wraps Up With A Great Success!

  We would like to send our sincere thanks to the guests who attended DIGITAL CONNECT during the past 3 days. To achieve such great results, it is impossible not to mention the support and trust of businesses for the program. This is our motivation to develop and improve for upcoming programs to meet the greater needs of businesses. We hope to continue to receive your support in the next events!
  Once again, thank you so much for your valuable time to our program!

  #DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  ...

  Digital Connect Đã Diễn Ra Thành Công Tốt Đẹp!
[English below]
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách mời đã tham dự DIGITAL CONNECT cùng chúng tôi xuyên suốt 3 ngày vừa qua. Để đạt được những kết quả tốt đẹp như vậy, không thể không nhắc đến sự ủng hộ và tin tưởng của các doanh nghiệp đối với chương trình, đây cũng chính là động lực để chúng tôi có thể phát triển và hoàn thiện hơn ở các chương trình sau nhằm đáp ứng các nhu cầu lớn hơn từ phía khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp trong các sự kiện tiếp theo!

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!
----------//
Digital Connect Wraps Up With A Great Success!

We would like to send our sincere thanks to the guests who attended DIGITAL CONNECT during the past 3 days. To achieve such great results, it is impossible not to mention the support and trust of businesses for the program. This is our motivation to develop and improve for upcoming programs to meet the greater needs of businesses. We hope to continue to receive your support in the next events!
Once again, thank you so much for your valuable time to our program!

#DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  3 months ago
  MTA HANOI

  Cơ Hội Cuối Cùng Tham Gia DIGITAL CONNECT!
  [English below]
  Với rất nhiều cuộc họp đã diễn ra trong 2 ngày đầu tiên, trong ngày cuối cùng tại sự kiện trực tuyến lần này, nền tảng DIGITAL CONNECT cũng sẽ lần lượt diễn ra tất cũng các cuộc họp còn lại, đã được lên lịch từ trước giữa hai bên người mua hàng và nhà cung cấp. Hãy cùng chúng tôi hoàn tất các cuộc họp hôm nay nhé!
  👉 ĐĂNG KÝ THAM GIA tại đây: bit.ly/3954ob1
  📍 Chi tiết chương trình: bit.ly/3nxXN14
  🎬 Video về chương trình: bit.ly/39dlm75
  ----------
  Last Chance To Participate In DIGITAL CONNECT!

  With a lot of meetings taking place in the first 2 days, on the last day of our online event, DIGITAL CONNECT will also hold all the remaining meetings, which have been scheduled between the buyers and the suppliers alternately. Join us to complete all the meeting today!

  👉 REGISTER here: bit.ly/3954ob1
  📍 Detail of program: bit.ly/3kbxjR7
  🎬 Take a look at program video: bit.ly/39dlm75

  #DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  ...

  Cơ Hội Cuối Cùng Tham Gia DIGITAL CONNECT!
[English below]
Với rất nhiều cuộc họp đã diễn ra trong 2 ngày đầu tiên, trong ngày cuối cùng tại sự kiện trực tuyến lần này, nền tảng DIGITAL CONNECT cũng sẽ lần lượt diễn ra tất cũng các cuộc họp còn lại, đã được lên lịch từ trước giữa hai bên người mua hàng và nhà cung cấp. Hãy cùng chúng tôi hoàn tất các cuộc họp hôm nay nhé!
👉 ĐĂNG KÝ THAM GIA tại đây: bit.ly/3954ob1
📍 Chi tiết chương trình: bit.ly/3nxXN14 
🎬 Video về chương trình: bit.ly/39dlm75
----------
Last Chance To Participate In DIGITAL CONNECT!

With a lot of meetings taking place in the first 2 days, on the last day of our online event, DIGITAL CONNECT will also hold all the remaining meetings, which have been scheduled between the buyers and the suppliers alternately. Join us to complete all the meeting today!

👉 REGISTER here: bit.ly/3954ob1
📍 Detail of program: bit.ly/3kbxjR7
🎬 Take a look at program video: bit.ly/39dlm75

#DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  3 months ago
  MTA HANOI

  Hôm Nay Bạn Có Những Cuộc Họp Nào?
  [English below]
  Kết thúc ngày đầu tiên với các cuộc họp tràn đầy hứng khởi giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngày 2 của DIGITAL CONNECT hứa hẹn cũng sẽ bùng nổ không kém, với danh sách rất nhiều cuộc họp của người dùng trên nền tảng đang chuẩn bị diễn ra. Hôm nay bạn có bao nhiêu cuộc họp? Đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình sẽ còn kéo dài đến hết hôm nay và ngày mai, nếu bạn còn chưa đăng ký tham dự thì đây là cơ hội cuối cùng, NHANH TAY ĐĂNG KÝ tham gia ngay bây giờ!

  👉 ĐĂNG KÝ THAM GIA tại đây: bit.ly/3954ob1
  📍 Chi tiết chương trình: bit.ly/3nxXN14
  🎬 Video về chương trình: bit.ly/39dlm75
  ----------
  How Many Meetings Do You Have Today?

  End up the first day of DIGITAL CONNECT with many exciting meetings between domestic and foreign businesses. Day 2 of DIGITAL CONNECT promises to be more explosive, with a huge list of coming up user’s meetings on the platform. How many meetings do you have today? Do not miss it! The program will last until the end of today and tomorrow, if you haven't registered yet, this is your last chance, REGISTER NOW!

  👉 REGISTER here: bit.ly/3954ob1
  📍 Detail of program: bit.ly/3kbxjR7
  🎬 Take a look at program video: bit.ly/39dlm75

  #DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  ...

  Hôm Nay Bạn Có Những Cuộc Họp Nào?
[English below]
Kết thúc ngày đầu tiên với các cuộc họp tràn đầy hứng khởi giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngày 2 của DIGITAL CONNECT hứa hẹn cũng sẽ bùng nổ không kém, với danh sách rất nhiều cuộc họp của người dùng trên nền tảng đang chuẩn bị diễn ra. Hôm nay bạn có bao nhiêu cuộc họp? Đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình sẽ còn kéo dài đến hết hôm nay và ngày mai, nếu bạn còn chưa đăng ký tham dự thì đây là cơ hội cuối cùng, NHANH TAY ĐĂNG KÝ tham gia ngay bây giờ!

👉 ĐĂNG KÝ THAM GIA tại đây: bit.ly/3954ob1
📍 Chi tiết chương trình: bit.ly/3nxXN14 
🎬 Video về chương trình: bit.ly/39dlm75
----------
How Many Meetings Do You Have Today?

End up the first day of DIGITAL CONNECT with many exciting meetings between domestic and foreign businesses. Day 2 of DIGITAL CONNECT promises to be more explosive, with a huge list of coming up user’s meetings on the platform. How many meetings do you have today? Do not miss it! The program will last until the end of today and tomorrow, if you havent registered yet, this is your last chance, REGISTER NOW!

👉 REGISTER here: bit.ly/3954ob1
📍 Detail of program: bit.ly/3kbxjR7
🎬 Take a look at program video: bit.ly/39dlm75

#DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering
  Load more