THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2017

 4300m2 Diện Tích Trưng Bày

 161 Công Ty Trưng Bày | Từ 15 quốc gia / vùng lãnh thổ

 4983 Khách Tham Quan | Từ 13 quốc gia/ vùng lãnh thổ

07 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế