Tin Ngành
Tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cho biết, thời gian tới tỉnh quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần nâng cao quản lý nhà nước; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, nâng tính chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cũng rà soát những khó khăn, vướng mắc ở các dự án chưa triển khai; làm việc với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để tìm hiểu và sớm xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018; đồng thời, phối hợp với Cục Thuế xem xét, tham mưu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn... 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Giang phấn đấu thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 103.000 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; trong đó, vốn của các doanh nghiệp trong nước đạt 63.000 tỷ đồng, vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 40.000 tỷ đồng. 

Các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư từ nay đến năm 2020 gồm các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ trợ; các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất; các nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư phát triển thị trường tài chính; chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành kinh tế và địa phương. 

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính... 

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp; hoàn thiện xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động; ưu tiên bố trí ngân sách hoàn thiện hạ tầng một số cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư... 

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 36 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.082 tỷ đồng; 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 223 triệu đô la Mỹ (USD). Tính từ đầu năm đến hết ngày 20/10/2017, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận đầu tư 115 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 27.985 tỷ đồng; 47 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 739,2 triệu USD... 

Từ đầu năm đến hết ngày 20/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.034 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 9.352 tỷ đồng. Tính chung từ trước đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 6.906 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 43.629 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang hiện còn những tồn tại, hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Châu và khu vực lân cận còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, đưa công nhân, vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường gom dẫn vào khu công nghiệp. Việc thanh tra, kiểm tra quá nhiều của một số đơn vị đã gây mất thời gian và phiền hà cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, còn hiện tượng buông lỏng quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn một số huyện, để nhà đầu tư cố ý xây dựng các công trình không phép, gây khó khăn trong xử lý vi phạm và lãng phí nguồn lực.

Hiện tượng các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn diễn ra phức tạp. UBND một số huyện, tuôhành phố chưa thực sự chủ động nắm tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do đó dẫn tới một số sai phạm của nhà đầu tư chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.   

Nguồn : Báo Bnews Online
Tháng 11/2017

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2017
 4300 m2 diện tích trưng bày 161  Đơn vị trưng bày| Từ 15 quốc gia /  lãnh thổ  4983 Khách tham quan | Từ 13 quốc gia /  lãnh thổ 07 Nhóm gian hàng quốc tế