Tin Ngành
LG đầu tư tiếp 550 triệu USD vào Hải Phòng

LG Innotek, công ty con thuộc Tập đoàn LG, vừa nhận giấy chứng nhận đầu tư để xây dựng nhà máy modulle camera, vốn đầu tư 550 triệu USD tại Hải Phòng.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2017
 4300 m2 diện tích trưng bày 161  Đơn vị trưng bày| Từ 15 quốc gia /  lãnh thổ  4983 Khách tham quan | Từ 13 quốc gia /  lãnh thổ 07 Nhóm gian hàng quốc tế