Tin Ngành
Đi tìm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thủ đô

Mười năm qua, Hà Nội triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực. Tuy nhiên, cho đến nay, kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình đạt được đều thấp. Thành phố vẫn chưa tìm được sản phẩm công nghiệp chủ lực thật sự.

Sản xuất bóng đèn huỳnh quang tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mục tiêu cao, hiệu quả thấp

Từ năm 2005, thành phố xây dựng một chương trình riêng để tập trung hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Đối tượng của chương trình là các công đoạn và chi tiết sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường; chú trọng phát triển các nhóm sản phẩm và sản phẩm có thương hiệu thuộc các ngành: cơ khí, điện - điện tử, hóa nhựa, dệt may - da giày, chế biến lương thực - thực phẩm. Tính đến nay, Hà Nội đã công nhận 59 sản phẩm của 46 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong đó có 21 sản phẩm thuộc ngành cơ khí, 19 sản phẩm thuộc ngành điện - điện tử, năm sản phẩm thuộc ngành dệt may - da giày, chín sản phẩm thuộc ngành hóa - nhựa… Đi kèm với sự công nhận là các cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố, như kết nối ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, giao thương tại nhiều thị trường mới; hỗ trợ về nghiên cứu và ứng dụng khoa học…

Chương trình cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể như năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm từ 30 đến 35% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; kim ngạch xuất khẩu chiếm từ 10 đến15% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm công nghiệp chủ lực mới chỉ chiếm khoảng 6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn và chiếm xấp xỉ 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Chương trình cũng chưa đạt được các mục tiêu lớn, như đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô, sớm đạt mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển theo hướng kinh tế tri thức.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Lê Hồng Thăng thừa nhận, mười năm qua, thành phố trăn trở mãi vẫn chưa thấy được một sản phẩm công nghiệp chủ lực của kinh tế tri thức. Việc xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm để đưa vào chương trình mới chủ yếu dựa vào doanh thu, sản lượng... Nghĩa là sau khi doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm có kết quả, thì thành phố công nhận và đưa thêm cơ chế hỗ trợ, chứ chưa thể hiện vai trò định hướng phát triển công nghiệp, chưa tìm ra sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh phù hợp với xu thế. Các chính sách hỗ trợ cũng mới chỉ đạt hiệu quả rất khiêm tốn.

Phải đổi hướng đi cho phù hợp

Để tìm hướng đi cho chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, mới đây, Sở Công thương đã tổ chức một hội thảo, lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong 22 ý kiến, thì có bốn ý kiến cho rằng, nên dừng lại chương trình và 18 ý kiến đồng ý tiếp tục triển khai, nhưng phải đổi mới, thay đổi cơ chế và cách thức để đạt hiệu quả thật sự. Phó Cục trưởng Công nghiệp Địa phương (Bộ Công thương) Hoàng Chính Nghĩa chia sẻ, doanh nghiệp luôn cần sự đồng hành của chính quyền, ngành chức năng. Ngoài khoản vốn hay lãi suất ưu đãi, doanh nghiệp rất cần cơ quan quản lý nhà nước kết nối thị trường, xúc tiến mở rộng đối tác, nghiên cứu khoa học - công nghệ... Những cái đó tự doanh nghiệp khó có thể làm được. Hiện nay, chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội phải trả lời được câu hỏi sản phẩm công nghiệp của Thủ đô trong năm, mười năm tới là gì? Sản phẩm đó hiện nay có thể chưa chiếm tỷ trọng cao, nhưng có tiềm năng phát triển.

Các chuyên gia cho rằng, chương trình phải xác định rõ đối tượng hướng tới của chương trình hỗ trợ, đồng thời, xác định lại mục tiêu trong giai đoạn tới cho phù hợp và khả thi hơn. Quyền Viện trưởng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển TS Nguyễn Minh Ngọc chỉ ra rằng, trong khi thành phố chưa xác định sản phẩm công nghiệp chủ lực, chương trình đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ tạo ra 40% doanh thu sản xuất công nghiệp và 50% tổng kim ngạch xuất khẩu là quá cao và không khả thi, cần tính toán lại. Với định hướng phát triển của Thủ đô và thế giới hiện nay, hầu như không mấy doanh nghiệp tập trung sản xuất công nghiệp nặng, mà hướng tới công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, ít phát thải. Do đó, chúng ta phải hướng tới các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch. Nên chăng, chúng ta hướng tới các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp theo xu thế phát triển hiện đại, không chỉ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mà có thể lập các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Về phía các doanh nghiệp, hầu hết đều ủng hộ thành phố tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực. Đại diện Tập đoàn Sun House khẳng định, nếu chương trình tiếp tục duy trì cách thức triển khai như cũ, công ty sẽ không tiếp tục tham gia trong giai đoạn tới. Sun House cho rằng, chương trình cần lựa chọn một cách có chọn lọc và có những chiến lược cụ thể, phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực. Đồng thời, thật sự trở thành đầu mối trung gian kết nối các doanh nghiệp với nhau và kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm mới, chất lượng tốt và sức cạnh tranh cao hơn.

Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho rằng, nếu chúng ta không xác định trọng tâm, trọng điểm mà hỗ trợ dàn trải, trong khi nguồn lực có hạn thì không thể hiệu quả được. Thành phố phải xác định rõ sản phẩm nào, thế mạnh nào nên ưu tiên tập trung, dần dần lựa chọn thêm các sản phẩm mới có đà phát triển lâu dài, không nên lựa chọn các sản phẩm cũ, dù chiếm tỷ trọng cao nhưng không phù hợp xu thế phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp đều hy vọng và mong mỏi, những thay đổi trong chương trình nói riêng và cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố, Nhà nước nói chung sẽ tạo hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.

Nguồn: www.nhandan.com.vn

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2017
 4300 m2 diện tích trưng bày 161  Đơn vị trưng bày| Từ 15 quốc gia /  lãnh thổ  4983 Khách tham quan | Từ 13 quốc gia /  lãnh thổ 07 Nhóm gian hàng quốc tế