Văn phòng đại diện đặt chỗ

Để biết thêm thông tin mua gian hàng tại triển lãm MTA Hanoi2017, vui lòng liên hệ với Văn phòng đại diện ở địa phương gần nhất theo danh sách bên dưới:

AUSTRIA
Balland Messe-Vetrieb GmbH
Tel: +49 221 948 64527
Fax: +49 221 948 6459
Contact: Mr Hendrik Taise
Email: [email protected]
 
JAPAN
EMS INC
Tel: +81 3 6751 0090
Fax: +81 3 3322 7933
Contact: Yoshiomi Okamoto
Email: [email protected]
 
THAILAND
YIM Exhibitions Co Ltd
Tel: +66 2 404 3232-34
Fax: +66 2 404 3235
Contact: Natprapa Yokputtaraksa
Email: [email protected] /
[email protected]
CHINA 
Beijing Bunch Exhibition
Services Ltd
Tel: +86 10 6482 3808
Fax: +86 10 6482 3670
Contact: Yang Ou
Email: [email protected] 
KOREA
IPR Forum
Tel: +82 2 551 7070 
Fax: +82 2 551 7059
Contact: Ms Lucy Jeong
Email: [email protected]
 
VIETNAM
UBM - VES
Tel: +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527
Contact: Rachel Nguyen
Email: [email protected]
GERMANY
Balland Messe-Vetrieb GmbH
Tel: +49 221 948 64527
Fax: +49 221 948 6459
Contact: Mr Hendrik Taise
Email: [email protected] 
SWITZERLAND
Balland Messe-Vetrieb GmbH
Tel: +49 221 948 64527
Fax: +49 221 948 6459
Contact: Mr Hendrik Taise
Email: [email protected]
REST OF ASIA
UBM-SES
Tel: +65 6233 6688
Fax: +65 6233 6633
Contact: William Lim 
Email: [email protected]
ITALY
NG Exhibitions Worldwide
Tel: +39 370 1153 499
Contact: Nicoletta Nassetti
Email: [email protected]
 
TAIWAN 
Euroasia Exhibition Services
Co Ltd
Tel: +886 2 8369 3616
Fax: +886 2 8369 3619
Contact: Sandra Tseng
Email: [email protected]
REST OF THE WORLD
UBM - Allworld
Tel: +44 20 7560 4311
Fax: +44 207 840 2111
Contact: Ms Leonie Brooker
Email: [email protected]
INDIA
Exhibitions India Group
Tel: +391 11 4279 5000
Contact: Rakshit Dayal
Email: [email protected]
TURKEY
Efekt Fuarcilik Ltd Sti
Tel: + 90 216 411 7479
Fax: + 90 216 411 7305
Contact: Arda Aker
Email: [email protected]
 
 
 
THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2017
 4300 m2 diện tích trưng bày 161  Đơn vị trưng bày| Từ 15 quốc gia /  lãnh thổ  4983 Khách tham quan | Từ 13 quốc gia /  lãnh thổ 07 Nhóm gian hàng quốc tế