Liên Hệ

UBM - SES
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +65 6233 6638
Fax: +65 6233 6633
Email: enquiry@mta-asia.com
Website: www.sesallworld.com
UBM Allworld
240 Blackfriars Road
London SE1 8BF United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 560 4311
Fax: +44 (0) 207 840 2111
Email: leonie.brooker@ubm.com
Website: www.allworldexhibitions.com
   
UBM - VES
10th Flr, Ha Phan Building
17-17A-19, Ton That Tung Street, District 1, HCM, VN
Tel: +84 28 3622 2588
Fax:+84 28 3622 2527
Email: mtahanoi@ubm.com
Website: ubm.com/global-reach/our-locations/vietnam
International Expo Management Pte Ltd
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +84 8 3932 0177 / 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: enquiry@iemallworld.com
 

Vui lòng liên hệ BTC của MTA HANOI2017 (MTVH17) nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 

Đặt gian hàng
Châu Á
Anh William Lim
Project Director
Tel: +65 6233 6638
Email: william.lim@sesallworld.com
 
Việt Nam
Cô Huyền Trâm
Project Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: rachel.nguyen@ubm.com
 
Các khu vực khác  
Cô Léonie Brooker 
Sales & Project Manager 
Tel: +44 (0)207 840 2134
Email: mta@oesallworld.com 
 
 
Đặt gian hàng Quảng bá triển lãm
& Chương trình tham quan 
Cô Celine Dong
Marketing Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: celine.dong@ubm.com
 
 
Quan hệ báo chí
Việt Nam
Cô Mỹ Duyên
PR and Conference Executive.
Tel: +84 8 3930 7618 
Email: conference@ubm.com
 
Giàn dựng và hậu cần
Anh Duy Dũng
Project Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: jack.luong@ubm.com
 
 
 
 
THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2016
 4300 m2 diện tích trưng bày 177  Đơn vị trưng bày| Từ 19 quốc gia /  lãnh thổ  4619 Khách tham quan | Từ 12 quốc gia /  lãnh thổ 04 Nhóm gian hàng quốc tế