Liên Hệ

Singapore Exhibition Services Pte Limited
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +65 6233 6638
Fax: +65 6233 6633
Email: mta@sesallworld.com
Website: www.sesallworld.com
Overseas Exhibition Services Ltd
12th Floor Westminster Tower
3 Albert Embankment, London SE1 7SP, UK
Tel: +44 (0) 20 7840 2100
Fax: +44 (0) 20 7840 2111
Email: exhibit@oesallworld.com
Website: allworldexhibitions.com
   
SES Vietnam Exhibiton Services Co., Ltd
Unit 701, Flr 7, Itaxa House, 126 Nguyen Thi Minh Khai St.
Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3930 7618
Fax: +84 8 3930 7616
Email: mtahanoi@ubm.com
Website: www.vietallworld.com
International Expo Management Pte Ltd
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +84 8 3932 0177 / 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: enquiry@iemallworld.com
 
   
VCCI Exhibition Service Co., Ltd
171 Vo Thi Sau Street District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3932 0177/ 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: events@vietcham-expo.com
Website: www.vietcham-expo.com
 

Vui lòng liên hệ BTC của MTA HANOI2017 (MTVH17) nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 

Đặt gian hàng
Châu Á
Anh William Lim
Project Director
Tel: +65 6233 6638
Email: william.lim@sesallworld.com
 
Anh Jeffrey Au
Senior Project Manager
Tel: +65 6233 6638
Email: ja@sesallworld.com
 
Việt Nam
Cô Huyền Trâm
Project Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: rachel.nguyen@ubm.com
 
Các khu vực khác  
Cô Léonie Brooker 
Sales & Project Manager 
Tel: +44 (0)207 840 2134
Email: mta@oesallworld.com 
Đặt gian hàng Quảng bá triển lãm
& Chương trình tham quan 
Cô Celine Dong
Marketing Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: celine.dong@ubm.com
 
 
Quan hệ báo chí
Việt Nam
Cô Mỹ Duyên
PR and Conference Executive.
Tel: +84 8 3930 7618 
Email: conference@ubm.com
 
Giàn dựng và hậu cần
Anh Duy Dũng
Project Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: jack.luong@ubm.com
 
 
 
 
THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA HANOI2016
 4300 m2 diện tích trưng bày 177  Đơn vị trưng bày| Từ 19 quốc gia /  lãnh thổ  4619 Khách tham quan | Từ 12 quốc gia /  lãnh thổ 04 Nhóm gian hàng quốc tế